Aannemerij Tuin reduceert CO2

Als regionale totaalbouwer op het gebied van nieuwbouw, renovatie van woningbouw en utiliteitsbouw staat kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel voor alle aspecten van een bouwproject: van initiatief tot oplevering, van ontwerp tot uitvoering. Wij hebben alle nodige disciplines in huis om een volwaardig partner te zijn voor opdrachtgevers. Wij geven voorkeur aan langdurige duurzame relaties met opdrachtgevers, bouwpartners, onderaannemers en personeel. Daarom investeren wij in deskundig personeel en dragen wij bij aan lokale werkgelegenheid en opleiding van nieuwe vaklieden en overig personeel. 

Onder duurzame bedrijfsvoering verstaan wij zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving. De veiligheid van onze werknemers en zorgvuldig omgaan met het milieu zijn constante aandachtspunten en door ons verankerd in een VCA certificaat. Daarnaast maken wij gebruik van FSC® (FSC-C111745) gecertificeerd hout. Onze meest recente ambitie is om de CO2-uitstoot van het bedrijf te reduceren.

 

De CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument dat de inspanningen van een bedrijf om de CO2-footprint te verminderen stimuleert en certificeert. Dit instrument is in 2009 door ProRail ontwikkeld om aanbestedingen in de spoorsector te gebruiken als middel om CO2-bewuste bedrijfsvoering en uitvoering van projecten te stimuleren. Inmiddels gebruiken meer opdrachtgevers ook in andere sectoren de CO2-prestatieladder als onderdeel van hun aanbesteding om CO2-reductie onder de aandacht te brengen bij het bedrijfsleven.

 

De vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder zijn:

-  Inzicht: het vergroten van het inzicht in het energieverbruik binnen een bedrijf of project.

- Reductie: Het formuleren en doorvoeren van reductiemaatregelen.

- Transparantie: Het delen van kennis binnen de sector en met ketenpartners.

- Participatie: Het deelnemen van het bedrijf aan initiatieven die CO2-reductie bewerkstelligen.

 

Deze invalshoeken worden vervolgens constant geëvalueerd en aangescherpt met het doorlopen van de ‘plan-do-check-act’ cyclus.

 

(bron www.skao.nl)

 

Een aantal voorbeelden van maatregelen die door een bedrijf genomen kunnen worden om CO2 te reduceren betreffen:

- Energiebesparing in het kantoorpand.

- Efficiënt gebruik maken van materialen en energiebronnen.

- Gebruik maken en/of het opwekken van duurzame energie.

 

Naast het reduceren van CO2 op bedrijfsniveau kan er ook projectmatig CO2 worden gereduceerd. Binnenkort zal de bouw van het project Zeemanschapstrainer van start gaan waarbij er CO2-reductie bewerkstelligd zal worden onder andere in de logistiek en de materialen. Er zal met regelmaat informatie beschikbaar komen op deze pagina over de voortgang van de CO2-reductie binnen dit project.

 

De feestelijke opening van de nieuwe state-of-the-art zeemanschapstrainer 'Poolster'!

Opening woensdag 21-02-2018.

 

Klik hier voor het krantenstuk

Klik hier voor het Plan van Aanpak CO2-reductie Zeemanschapstrainer, website plaatsing 22-9-2017

Klik hier voor de nieuwsbrieven

Klik hier voor de beoordeling EMVI-criteria, website plaatsing 08-11-2017

Klik hier voor het communicatieplan 2, website plaatsing 21-11-2017

Klik hier voor de Tussentijdse Emissie Inventaris, website plaatsing 05-12-2017

Klik hier voor het communicatieplan 3, website plaatsing 11-12-2017

Klik hier voor het CO2 rapport, website plaatsing 13-12-2017

Klik hier voor de nieuwsbrief CO2, website plaatsing 13-12-2017

Klik hier voor het Keteninitiatief Duurzaam Beton, website plaatsing 11-01-2018